Дослідження технічного арсеналу бійців ММА високої кваліфікації

О. В. Хацаюк, К. В. Ананченко, О. В. Хуртенко, С. М. Дмитренко, Н. В. Бойченко

Анотація


Анотація. Мета: здійснити дослідження технічного арсеналу бійців змішаних бойових мистецтв високої кваліфікації. Матеріал і методи. Під час дослідження використані наступні методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної (спеціальної) літератури, дані інтернет-ресурсів, відеоаналіз змагальної діяльності, метод експертних оцінок, методи математичної статистики. Під час експериментальної частини використовувалася методика відеоаналізу техніки єдиноборств (Ананченко & Хацаюк, 2016) та відеокомп’ютерна система експрес аналізу техніки єдиноборств «Katsumoto» (ВКС «Katsumoto») (Каратаєва & Хацаюк, 2008). З метою якісної організації дослідження, бійців ММА було розподіллено на дві групи. До 1 групи увійшли єдиноборці – «ударники» (n=89), до 2 групи увійшли – «борці» (n=39). Результати: проаналізовано  кваліфікаційні (титульні) поєдинки чемпіонату UFC-2019. Бійці ММА 1 групи виконали у середньому 115±7 ударів, у той час, як представники 2 групи реалізували 107±5 ударів. Під час експертної оцінки технічної майстерності єдиноборців враховано загальну кількість проведених кваліфікаційних (титульних) поєдинків упродовж їх професійної кар’єри. Визначено середнє значення балів по групам та стандартне відхилення у відповідності до аналізу 2402 поєдинків за правилами UFC. У 1 групі (n=89, «ударники»), проведено 1528 поєдинки, а у 2 групі (n=39, «борці») проведено 874 поєдинки. Якісний показник нанесення акцентованих ударів (виконання кидків) бійцями ММА розраховувався за методикою  Ф. Уілкоксона у балах. Представники 1 групи під час виконання зв’язок та комбінацій ударів показали результат 3,32±0,14 бали, на відміну від представників 2 групи, у них зазначений показник технічної підготовленості склав 3,13±0,13 бали (Δ 0,19; P-Value 0,05; P≤0,05). Кращими під час виконання кидків були представники 2 групи з показником 3,63±0,20 бали, у той час, як у єдиноборців 1 групи він склав 2,81±0,16 бали відповідно (Δ 0,82; P-Value 0,00093; P≤0,05). Ефективніше використовували різноманітні удари руками представники 1 групи з показником 3,43±0,13 бали, у той час, як аналогічний показник у представників 2 групи дорівнював 2,54±0,11 бали (Δ 0,89; P-Value 0,00091; Р≥0,05). Також досліджувані 2 групи краще виконували удари ногами, цей технічний показник у них склав 3,64±0,16 бали, на відміну від представників 1 групи - 2,47±0,12 бали відповідно (Δ 1,17; P-Value 0,00065; Р≤0,05). Висновки. Аналіз науково-методичної літератури (інтернет-джерел) свідчить про те, що не дивлячись на значну кількість робіт у даному напрямі, питанням дослідження ефективного технічного арсеналу бійців ММА уваги не приділялося, що потребує додаткових наукових досліджень. У відповідності до результатів, можна констатувати, що представники другої групи технічно та функціонально більш підготовлені на відміну від бійців першої групи. Таким чином, представники другої групи володіють еталонною технікою, яка забезпечує високу результативність (перемогу) під час кваліфікаційних та титульних поєдинків.

Ключові слова: техніка, технічний арсенал, відеоаналіз, вагові категорії, ММА, UFC


Повний текст:

PDF

Посилання


Ананченко, К. В., Хацаюк, О. В., Загура, Ф. І., & Огньова, Л. Ю. (2020). Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів 17-18 років. Єдиноборства, 4-12.

Ананченко, К. В., & Хацаюк, О. В. (2016). Новий методичний підхід для оцінки відеоматеріалу, що використовується при підготовці дзюдоїстів. Слобожанський науково-спортивний вiсник, Вип. 4 (54), 11-16.

Анисимов, М. П. (2014). Структура техники смешанного боевого единоборства. Ученые записки университета П.Ф. Лесгафта. 10-13.

Арзютов, Г. М. (2000). Теорія і методика поетапної підготовки спортсменів. (Автореф. дис. д-ра. пед. наук). Київ, Україна.

Блеер, А. Н., & Сагалаков, Д. А. (2013). Теория и практика рукопашного боя : учеб. пособие об специализации «Рукопаш бой» [для студентов]. РГУФК, Москва.

Бойченко, Н. В. (2020). Індивідуалізація тренувального процесу каратистів «темпового» стилю ведення бою. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 1, 5-9.

Бойченко, Н. В. (2017). Модель техніко-тактичної підготовки каратистів «силової» та «темпової» манер ведення поєдинку. Єдиноборства, 11-14.

Варенников, Н. А., Попова, И. Е., Губин, О. В., & Сандраков, М. С. (2019). Обучение технике и тактике ведения боя в смешанном боевом единоборстве (ММА). ФГБОУВПО Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 69-74.

Гаськов, А. В. (2000). Теория и методика спортивной тренировки в единоборствах : учебник [для студентов] : БГУ., Улан-Удэ.

Гуцул, Н. З. (2015). Індивідуалізація спортивної підготовки єдиноборців. Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 95-100.

Ермаков, С. С., & Бойченко, Н. В. (2010). Технико-тактическая подготовка спортсменов-юниоров в «киокушинкай» каратэ при помощи специальных технических средств. Физическое воспитание студентов, (4), 30-36.

Каратаєва, Д. О. & Хацаюк, О. В. (2008). Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання [Шифр «Модель-РБ»], НДР., АВВ МВСУ, Харків. 135.

Максимчук, Б. А., Гаркавий, О. А., Оленченко, В. В., & Хацаюк, О. О. (2019). Удоскона-лення військово-прикладних навичок рукопашного бою курсантів-правоохоронців МВС України на основі використання сучасних педагогічних технологій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 5, Т. 2., 98-104.

Пашинцев, В. Г. (2010). Технология моделирования и программирования в многолетней подготовке дзюдоистов : учеб. пособие [для студентов]. Пед. ин-т физ. культуры., Москва.

Первачук, Р. В., Сибіль, М. Г., Шандригось, В. І., Загура, Ф. І., Стельмах, Ю. Ю., & Кухтій С. Я. (2020). Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення. Єдиноборства, 35-45.

Романенко, В. В. (2008). Биомеханический анализ основных приемов выполняемых ногами в таэквон-до. ХДАФК. Харьков. 214-220.

Сороканюк, О. В. (2019). Анализ технических действий и структурных элементов в системе техники смешанных единоборств. Ученые записки университета П.Ф. Лесгафта. 275-277.

Тихонова, И. В., & Иванов, А. И. (2019). Смешанное боевое единоборство в подготовке сотрудников правоохранительных структур. Символ науки, 146-148.

Тропін, Ю. М., & Бойченко, Н. В. (2014). Аналіз техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих борців греко-римського стилю після змін правил змагань. Слобожанський науково-спортивний вісник, (2 (40)), 117-120.

Хацаюк, О. В., & Скирта, О. С. (2014). Аналіз ударної техніки кікбоксерів (WPKA) в розділі Орієнтал із використанням новітніх технологій. АВВ МВС України. 50-54.

Хацаюк, О. В., Оленченко, В. В., Корольов, А. І., & Кравченко, О. В. (2019). Формування війьково-прикладних навичок рукопашного бою у майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Інноваційна педагогіка, 215-226.

Хацаюк, О. В., & Любчич, Р. І. (2019). Удосконалення змісту розділу «Заходи фізичного впливу» з підготовки майбутніх офіцерів НГУ командного напряму технічним арсеналом службово-прикладних єдиноборств. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху Євроатлантичної інтеграції України, Вип. 3, 120-127.

Хуртенко, О. В., Дмитренко, С. М., Хоронжевський, Л. Є. & Кириченко, В. М. (2019). Використання інноваційних фітнес технологій у процесі відновлювальних занять кваліфікованих боксерів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, Вип. 8, 241-247.

Хуртенко, О. В., & Дмитренко, С. М. (2018). Педагогічні технології удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів. Єдиноборства, Вип. 4, 69-79.

Чередніченко, С. В. (2007). Порівняльний аналіз техніки рухових дій у панкратіоні. ТМФВ, 43-47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.