Особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо

Н. В. Бойченко, Р. В. Голубничій

Анотація


Анотація. Розкрито загальні поняття фізичної підготовки спортсменів, охарактеризовано види фізичної підготовки. Розглянуто основні особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо. Викладено рекомендації, яких необхідно дотримуватись при розвитку та вдосконаленні фізичних якостей спортсменок.

Ключові слова: фізична підготовка, дзюдо, рекомендації, засоби, методи, навантаження.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойко В. Ф. Физическая подготовка борцов. Учебное пособие / В. Ф. Бойко, Г. В. Данько. – М. : ТВТ Дивизион, 2010. – 224 с.

Бойченко Н. В. Техніко-тактична підготовка спортсменів-юніорів у «кіокушинкай» карате за допомогою спеціальних технічних засобів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук по фізичному вихованню та спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Н. В. Бойченко. – Харків, 2010. – 23 с.

Бойченко Н. В. Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации / Н. В. Бойченко, Ю. П. Сушко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет.журн.] – Харків : ХДАФК, 2011. – №2. – С. 85-88.

Тропин Ю. Н. Анализ специальной физической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля. / Ю.Н. Тропин, Н.В. Бойченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014, № 1. - С.72-77.

Тропин Ю.Н. Роль специальной силовой подготовке в борьбе. / Ю. Н. Тропин, О. ?. Камаев // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: Сборник статей VIII международной научной конференции, 3 февраля 2012 года. – Белгород – Харьков – Красноярск: ХГАД?, 2012. – С. 73-77.

Теория и практика дзюдо [Текст] : ученик / В. Б. Шестаков, С. В. Ерегина. – М. : Советский спорт, 2011. – 448 с. : ил.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.