Взаимосвязь общей и специальной физической подготовленности юных каратистов

В. А. Галимский, А. С. Ровный

Анотація


Аннотация. Определены информативные показатели общей и специальной физической подготовленности юных каратистов. Установлены корреляционные взаимосвязи показателей общей и специальной физической подготовленности юных каратистов.

Ключевые слова: физическая подготовленность, каратисты, общая физическая подготовленность, специальная физическая подготовленность, тестирование, динамометрия, рефлексометрия, взаимосвязи.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Галимский В.А. Состояние физического развития и физической подготовленности юных каратистов на этапе предварительной базовой подготовки / В.А. Галимский, А.С.Ровный // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків: ХДАФК, 2011. – №4. – С. 58-62.

Кощеєв О.С. Шляхи оптимізації тренувального процесу на етапі безпосередньої підготовки тхеквондистів до змагань / О.С.Кощеєв // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Львів, 2003. – Т.3. – С. 282-285.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Саєнко В.Г. Щільність взаємозв'язку показників координаційних здібностей і гнучкості у тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки / В.Г. Саєнко, В.М. Теплий // "Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології": Зб. наук, праць III міжнародної (Інтернет) наук.-практ. конф.: X.: Акад. ВВ МВС України, 2009. – С 69-73.

Сергієнко Л.П. Комплексне тестування рухових здібностей людини: Навч. посібник / Л.П. Сергієнко. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 360 с.

Харченко С. Індивідуалізація тренувального процесу юних каратистів / С. Харченко // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць. – Львів : ЛДУФК, 2004. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 401-405.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.