Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з «куміте»

Б. М. Кіндзер, В. О. Бережанський

Анотація


Анотація. В статті розглянуто проблеми фізичної підготовки каратистів, які пов’язані з оптимальним розвитком основних як загальних, так і спеціальних фізичних якостей на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з «куміте», що потребує подальшого дослідження.

Ключові слова: «кіокушинкай» карате, фізична підготовленість, змагальна діяльність, взаємозв’язки, «куміте».


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Атилов А.А. Кик-боксинг (Лоу кик) / А.А. Атилов, Е.?. Глебов. – Ростовн/Д: Феникс, 2002. – 560 с.

Басик Т. В.Способ оценки специальной выносливости таэквондистов / Т. В. Басик, Ю. Б. Калашников, В. В. Шиян // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 1. – С. 28.

Вачев С. М. Динамічні показники поодиноких ударів ліктями й колінами у тайбоксерів масових розрядів / Вачев С. М. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 7. – С. 39–41.

Кіндзер Б. Аналіз результатів технічних дій провідних каратистів стилю кіокушинкай на Чемпіонатах Європи з куміте / Богдан Кіндзер // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : зб. наук. пр. XX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.Переяслав-Хмельницького ун-ту. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 144–147.

Кіндзер Б. Застосування ката «Санчін» спортсменами-каратистами для прискореноговідновленняпоказниківсерцево-судинноїсистеми в кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер //Молода спортивна наука України : зб. наук.пр. з галузіфіз. виховання, спорту і здоровялюдини. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 73–79.

Кіндзер Б. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів – каратистів / А.Дунець-Лесько, Л.Вовканич, Б Кіндзер //Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоровя людини. – Львів, 2009. – Вип. 13. – С. 67–70.

Кіндзер Б. Відновлення показників діяльності серцево-судинної системи спортсменів-каратистів засобами ката в процесі змагальної діяльності [Електронний ресурс] / Богдан Кіндзер, Віктор Бережанський // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10–11 грудня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2015. – 352 с. – Режим доступу :http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/konf_10_12_2015.pdf

Нікітенко А. О. Швидкісно-силові характеристики серійних ударів у боксі та методика їх удосконалення: дис. ... канд. пед. наук: 24.00.01. / Нікітенко Анатолій Олексійович –Київ, 1996. –174с.

Савчин М. Оценка состояния тренированности боксеров высокой квалификации / Мирон Савчин // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 2. – С. 41–48.

Савчин М. П. Тренованість боксера та їїдіагностика / М. П. Савчин. – Київ : Нора-прінт, 2003. – 220 с.

Саєнко В. Г. Сила ударів руками у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате / Саєнко В. Г. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (XXПІ), 2007. – № 6. – С. 255–257.

Саєнко В. Г. Сила ударів ногами у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате / Саєнко В. Г. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (XXПІ), 2007. – № 8. – С. 111–114.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.