Модель підвищення спортивної майстерності студентів-єдиноборців

К. В. Ананченко, О. В. Надєїн

Анотація


Анотація. Авторами науково доведено, що підвищення спортивної майстерності студентів-єдиноборців можна добитися шляхом вдосконалення їх підготовки в річному циклі за рахунок оптимальної структури тренувального процесу. Використання розроблених авторами моделей підвищення спортивної майстерності і формування і закріплення навичок маневрування і просторово-часового орієнтування дозволяє удосконалити систему спортивної підготовки і сприяє підвищенню спортивної майстерності студентів-єдиноборців.
Ключові слова: єдиноборство, студенти, спортивна майстерність, тренувальний процес, маневрування, просторово-часове орієнтування.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ананченко К. В. Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців [Електронний ресурс] : наукова стаття / К. В. Ананченко, С. Л. Пакулін, Ю. К. Белошенко // Traektoriâ Nauki. – 2016. – №8(13). – Режим доступу:

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/211. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.08.2016.

Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки / А. П. Бондарчук. – Киев : Олимп, лит., 2005. – 304 с.

Бойченко Н. В. Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців / Н. В. Бойченко, Л. В. Гринь // Педагогіка, психологія та медико - біологічні проблеми фізичного виховання і спорту збірник наукових праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2011. - №1. – С. 10- 13.

Пакулін С. Л. Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень [Електронний ресурс] : наукова стаття / С. Л. Пакулін,

К. В. Ананченко, В. Б. Перебійніс // Traektoriâ Nauki. – 2016. – №2(7). – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/64. – Назва з екрана.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические применения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, V. Romanenko, Y. Tropin, N. Boychenko and et.al. // Journal of Physical Education and Sport – 2016, Vol. 16, iss.2, pp. 433-441.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.