Вдосконалення швидкісних якостей фехтувальників

І. В. Кривенцова, В. Г. Клименченко, О. В. Іванов, І. Ю. Горбань

Анотація


Анотація. Розглянуто можливості комплексів спеціальних вправ для розвитку швидкості з урахуванням віку та спортивної кваліфікації фехтувальників. Обґрунтовані тести для визначення складових швидкісної підготовки фехтувальників. Дослідження тривало чотири місяці, у три етапи. Взяли участь 30 хлопців, по 10 фехтувальників: першого року навчання (7-10 років); третього-четвертого року навчання (11-14 років); високої спортивної кваліфікації (19-24 років). Доведено ефективність запропонованих комплексів для розвитку, вдосконалення та підтримки швидкості у фехтувальників на різних етапах спортивної підготовки.

Ключові слова: фехтування, швидкість, спеціальні вправи, сенситивні періоди.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Каледин С. В. Физическая подготовка юных спортсменов / С. В. Каледин. – Москва: ФиС, 1968.– 102 с.

Келлер В. С. Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки / В. С. Келлер // Современная система спортивной подготовки. – М.: СААМ, 1995. – С. 41-50.

Кривенцова И. В. Физическая подготовка фехтовальщиков в воспитании будущих педагогов / И. В. Кривенцова // Физическое воспитание студентов. – Харьков: ХГАДИ, 2010. – №1. – С. 57-59.

Кривенцова І. В. Можливості фехтування у фізичному вихованні студентів педагогічних університетів / І. В. Кривенцова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 12. – С. 106-109.

Кривенцова І. В. Програма навчального курсу «Фехтування» / І. В. Кривенцова // ТМФВ. – Харків: ОВС, 2007. – №1(27). – С.19-33.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник: в 2-х книгах / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015.– 752 с.

Тышлер Д. А. Двигательная подготовка фехтовальщиков / Д. А. Тышлер, А. Д. Мовшович. – Москва: «Академический проект», 2007. – 153с.

Kozina Z. Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities / Kozina Z., Repko O., Ionova O., Boychuk Y.,Korobeinik V // Journal of Physical Education and Sport 2016, 16(1), pp. 70-76.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.