Методичні особливості застосування засобів в тренувальному процесі тхеквондистів

І. М. Пашков

Анотація


Анотація. В статті розкриті методичні особливості застосування тренувальних засобів в тренувальному процесі тхеквондистів. В результаті проведеного дослідження є підстави констатувати, що раціональне застосування засобів підготовки спортсменів, дозволяє оптимізувати їх фізичну підготовленість, сприяє формуванню раціональної структури спеціальних рухових здібностей необхідних для успішного виступу на змаганнях.

Ключові слова: тхеквондо, підготовка, фізичні якості, методи, засоби. 


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бабак Ю. М. Тхэквондо: Методика построения тренировочного процесса в начальных и учебно-тренировочных группах / Ю. М. Бабак, Е. А. Константинова, Ю. А. Волкова, И. Н. Пашков, А. В. Мутьев Киев: 2010 – 96 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л.В. Волков. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 293 с.

Пашков И.Н. Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – N 5. – С. 27-31. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0505

Пашков И.Н. Роль сенсорных систем при развитии координационных способностей / И.Н. Пашков // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.науч.тр.под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2008. – №1. – С. 38 – 43.

Пашков И.Н. Модельные характеристики специальной физической подготовленности тхеквондистов 12-14 лет / И.Н. Пашков // Слобожанський науково-спортивний вісник. Збірник наукових статей. Харків, 2007, №11, - С. 79-82

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Ровный А. С. Управление подготовкой тхеквондистов / А. С. Ровный, В. В. Романенко, И. Н. Пашков. – Х. , 2013. – 312 с.

Ровний А. С., Фізіологія спортивної діяльності / А. С. Ровний, В. М. Ільїн, В. С. Лизогуб, О. О. Ровна. – Х., ХНАДУ. – 2015. – 556 с.

Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, V. Romanenko, Y. Tropin, N. Boychenko and et.al. // Journal of Physical Education and Sport – 2016, Vol. 16, iss. 2, pp. 433-441.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.