Спортивні ігри

Журнал видається в електронній версії (online). ISSN 2523-4161 (Online)

Інформація розміщена на сайті: http://www.sportsscience.org.

Історія журналу. Рік заснування - 2016 рік (з 2004 видавався як матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»)

Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних і рухливих ігор.

Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.

Засновник: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра спортивних і рухливих ігор.

Головний редактор:

Помещикова І.П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Члени редакційної колегії:

Ашанін В. С., кандидат фізико-математичних наук, професор, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Врублевський Є. П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельська державний університет ім. Ф. Скорини)

Несен О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Мішин М. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Пасько В. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Перевозник В. І., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Перцухов А. А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Філенко Л. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Шевченко О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

 

Спеціалізоване видання з проблем спортивних ігор

Періодичність: 4 рази на рік

Журнал включений в бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд)

Адреса редакції: 61168, г. Харьков, ул. Клочківська, 99, каб. 204. Телефон: +380679710657 E-mail: pomeshikovaip@ukr.net

Анонси

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія фізичної культури

мають честь запросити представників Вашої організації

до участі в конференції:

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР І ЄДИНОБОРСТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

XVI міжнародна наукова конференція

(07-08 лютого 2020 року, м. Харків, ХДАФК, 11:00, статті приймаються до 10.01.2020)

 

За підсумками конференції планується видати:

1) збірники конференції (мова статей - українська, російська, англійська);

2) журнал «Єдиноборства» (мова статей - українська, російська, польська, англійська). Електронне наукове фахове видання України, категорія «Б». Журнал індексується міжнародними наукометричними базами.

3) журнал «Спортивні ігри» (мова статей - українська, російська, польська, англійська). Електронне наукове фахове видання України, категорія «Б». Журнал індексується міжнародними наукометричними базами.

 
Опубліковано: 2019-12-03
 
Більше анонсів...

№ 4(14) (2019)


Обкладинка